top of page

Marek Rzepnikowski, mgr Sztuki inż. Architekt Krajobrazu

Absolwent Architektury Krajobrazu na Sopockiej Szkole Wyższej. Studia drugiego stopnia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Na obu uczelniach uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Jego autorskie prace projektowe były prezentowane w wielu miejscach na terenie Trójmiasta, między innymi w Infoboxie, Sopotece, Urzędzie Miasta Sopot oraz na terenie Stoczni Gdańskiej. W latach 2018, 2019 na gdańskim ASP pełnił rolę przewodniczącego Galerii Sztuki „START”, jako kurator sztuki organizował wystawy prezentujące dorobek młodych artystów. Współpracował między innymi z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Sopockim Forum Integracji Nauki Kultury  i Sztuki, Zatoką Sztuki oraz Artformatorem.

Prace rzeźbiarskie były prezentowane w warszawskiej galerii sztuki: Galeria 18A oraz w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W roku 2018 uczestniczył w międzynarodowych warsztatach projektowych "high Powered Design Week" w Nidzie na Litwie.

Od 2019 roku asystent Profesor Bogny Lipińskiej, prowadzi zajęcia z „Rewaloryzacji zdegradowanego krajobrazu - przestrzeń publiczna” na Sopockiej Szkole Wyższej. W roku akademickim 2018 / 2019 w semestrze zimowym współpracował z Politechniką Gdańską przy tworzeniu projektu zagospodarowania rzeki Kaczej oraz terenów przyległych. 

bottom of page