top of page
Scan_20191202_095106.jpg
logo-SAK-cmyk-1000x380.jpg

Marek Rzepnikowski, mgr Sztuki inż. Architekt Krajobrazu

Absolwent Architektury Krajobrazu na Sopockiej Szkole Wyższej. Studia drugiego stopnia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Na obu uczelniach uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunku. Pasjonat natury oraz szeroko rozumianego designu. W swoich projektach stara się łączyć oba te zagadnienia w sposób zrównoważony. Od lat obserwuje przyrodę i stara się jak najlepiej ją poznać tak, aby dostarczane projekty były tworzone w zgodzie oraz poszanowaniu dla fauny i flory. W projektowanych przestrzeniach miejskich poszukuje połączenia między funkcjonalną architekturą  a  królestwem  natury.  Jego prace projektowe były prezentowane w wielu miejscach na terenie Trójmiasta, między innymi w Infoboxie, Sopotece, Urzędzie Miasta Sopot oraz na terenie Stoczni Gdańskiej. W latach 2018, 2019 na gdańskim ASP pełnił rolę przewodniczącego Galerii Sztuki „START”, jako kurator sztuki organizował wystawy prezentujące dorobek młodych artystów. Współpracował między innymi z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Sopockim Forum Integracji Nauki Kultury  i Sztuki, Zatoką Sztuki oraz Artformatorem. Jego prace rzeźbiarskie były prezentowane w warszawskiej galerii sztuki: Galeria 18A oraz w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W roku 2018 uczestniczył w międzynarodowych warsztatach projektowych "high Powered Design Week" w Nidzie na Litwie. Od 2019 roku asystent Profesor Bogny Lipińskiej, prowadzi zajęcia z „Rewaloryzacji zdegradowanego krajobrazu - przestrzeń publiczna” na Sopockiej Szkole Wyższej. W roku akademickim 2018 / 2019 w semestrze zimowym współpracował z Politechniką Gdańską przy tworzeniu projektu zagospodarowania rzeki Kaczej oraz terenów przyległych. Członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. 

bottom of page